ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

***Για περισσότερες μαρτυρίες, επισκεφθείτε το BLOG μας, γράφοντας στο πεδίο Search, την λέξη "μαρτυρίες"

 

Επιστημονική μαρτυρία Δρ. Γεώργιου Παπαδόπουλου Καθηγητή Αναισθησιολογίας Ιωαννίνων

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3